loading

Luận án, luận văn

Đạo đức Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đạo đức con người Việt Nam hiện nay / Đào Tấn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Trần Hoàng Hảo

Tác giả : Đào Tấn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Trần Hoàng Hảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 294.3509597

Chủ đề : 1. Đạo đức phật giáo -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Người Việt Nam -- Xử thế -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26236
Đang xử lý kỹ thuật
Top