loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đạo đức Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đạo đức con người Việt Nam hiện nay / Đào Tấn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Trần Hoàng Hảo

Tác giả : Đào Tấn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch, Trần Hoàng Hảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 267, [63] tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 294.3509597

Chủ đề : 1. Đạo đức phật giáo. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người Việt Nam -- Xử thế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26234
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26235 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top