loading

Luận án, luận văn

Bất đẳng thức Berry-Esseen dạng không đều / Nguyễn Ngọc Tứ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Thành, Nguyễn Hữu Dư

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tứ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Thành, Nguyễn Hữu Dư

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 519.533

Chủ đề : 1. Bất đẳng thức (Toán học) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết xấp xỉ -- Tóm tắt. 4. Toán thống kê -- Tóm tắt. 5. Xác suất -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26227
Đang xử lý kỹ thuật
Top