loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bất đẳng thức Berry-Esseen dạng không đều

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tứ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Thành, Nguyễn Hữu Dư

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 100, [14] tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519.533

Chủ đề : 1. Bất đẳng thức (Toán học). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lý thuyết xấp xỉ. 4. Toán thống kê. 5. Xác suất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26225
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26226 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top