loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xây dựng thực phẩm nuôi qua ống xông mũi - dạ dày và đánh giá bước đầu khả năng dung nạp in vitro và in vivo / Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Thị Anh Đào, Lưu Ngân Tâm

Tác giả : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Thị Anh Đào, Lưu Ngân Tâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 138, [30] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.85482

Chủ đề : 1. Cho ăn qua đường ruột. 2. Cho ăn qua ống. 3. Dinh dưỡng. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26219
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26220 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top