loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại / Lê Trần Xuân Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thanh Sơn

Tác giả : Lê Trần Xuân Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thanh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : lvii, 150, [34], tờ, lvi tờ tranh ảnh màu : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 720.9597

Chủ đề : 1. Kiến trúc hiện đại -- Việt Nam. 2. Kiến trúc -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26207
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26208 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top