loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các trường đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế / Tống Thị Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Gia Lưu, Trần Đăng Thịnh

Tác giả : Tống Thị Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Gia Lưu, Trần Đăng Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [9], [231] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Hội nhập quốc tế -- Việt Nam. 2. Đại học và cao đẳng -- Nhân lực -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26204
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26205 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top