loading

Luận án, luận văn

Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học : trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Thuận Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Liên Diệp

Tác giả : Đỗ Thuận Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Liên Diệp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 378.120959779

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Thương hiệu -- Tóm tắt. 2. Giảng dạy đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đánh giá -- Tóm tắt. 3. Giảng viên cao đẳng và đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đánh giá -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26203
Đang xử lý kỹ thuật
Top