loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa mạng xã hội, nhận thức phát triển bền vững và lựa chọn điểm đến của du khách : nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên / Lưu Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Chỉnh

Tác giả : Lưu Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Chỉnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : xiii, [252] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 659.199159704

Chủ đề : 1. Du lịch bền vững -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Marketing. 2. Du lịch -- Việt Nam -- Tây Nguyên -- Marketing. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Mạng xã hội -- Du lịch -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 5. Truyền thông xã hội -- Du lịch -- Việt Nam -- Tây Nguyên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26198
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26199 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top