loading

Luận án, luận văn

Contribution à l'étude des virus ECHO au Vietnam : pathologie-hémaglutination-typage : travail effectué au lab. de virologie de l'Inst. Pasteur de Saigon : thèse pour le doctorat en Médecine / Nguyễn Thế Thanh

Tác giả : Nguyễn Thế Thanh

Mô tả vật lý : 92, a-e tờ : tranh ảnh, hình vẽ ; 25 cm

Số phân loại : 616.9101

Chủ đề : 1. Bệnh enterovirus. 2. Echovirus. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Vi khuẩn học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 4390
(K07.35_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top