loading

Luận án, luận văn

Contribution à l'étude des Chromobactérioses dans la pathologie du Vietnam : thèse pour le doctorat en Médecine / Kỳ Vĩnh Thái

Tác giả : Kỳ Vĩnh Thái

Mô tả vật lý : 190 tờ ; 27 cm

Số phân loại : 616.9201

Chủ đề : 1. Chromobacterium. 2. Vi khuẩn gây bệnh. 3. Vi sinh vật học y học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 4394
(K07.35_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top