loading

Luận án, luận văn

Contribution à l'étude des lésions nasales de la syphilis au Centre et au Sud Vietnam : thèse pour le doctorat en Médecine / Nguyễn Xuân

Tác giả : Nguyễn Xuân

Mô tả vật lý : 16 tờ : chân dung, hình vẽ ; 26 cm

Số phân loại : 616.9513

Chủ đề : 1. Bệnh giang mai -- Chẩn đoán. 2. Bệnh giang mai -- Điều trị. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 4893
(K07.35_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top