loading

Sách, tuyển tập

The Buddha's ancient path / [by] Piyadassi Thera

Tác giả : [by] Piyadassi Thera

Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Taipei, Taiwan

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 21 cm

ISBN : 9552400244

Số phân loại : 294.3442

Chủ đề : 1. Bát chánh đạo. 2. Phật giáo -- Học thuyết. 3. Tứ diệu đế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 382/2020
(NV 214)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I LV 383/2020
(NV 215)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top