loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Economic factors as determinants of stock prices in Viet Nam / Nguyễn Quyết (Tommy)

Tác giả : Nguyễn Quyết (Tommy)

Nhà xuất bản : Southern Luzon State University ; Vietnam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Philippines

Mô tả vật lý : xi, 95 tờ : biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.632209597

Chủ đề : 1. Cổ phiếu -- Giá cả -- Việt Nam. 2. Luận án -- Philippines. 3. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26184
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26185 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top