loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Job satisfaction of lecturers in selected public and private university in Ho Chi Minh city, Vietnam / Le Hong Linh

Tác giả : Le Hong Linh

Nhà xuất bản : Southern Luzon State University ; Vietnam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Philippines

Mô tả vật lý : xi, 137 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.1209597

Chủ đề : 1. Giảng viên đại học -- Mức độ hài lòng với công việc -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Philippines. 3. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Khía cạnh xã hội. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26182
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26183 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top