loading

Luận án, luận văn

Exploitation of the initial materials for research and breeding of brown planthopper resistant rice varieties / Pham Thi Kim Vang ; Supervisors : Nguyen Thi Lang, Lương Minh Chau

Tác giả : Pham Thi Kim Vang ; Supervisors : Nguyen Thi Lang, Lương Minh Chau

Nhà xuất bản : Vietnam academy of agricultural sciences

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Can Tho

Mô tả vật lý : [25] tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 633.1879

Chủ đề : 1. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Tóm tắt. 2. Lúa -- Giống -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26174
Đang xử lý kỹ thuật
Top