loading

Sách, tuyển tập

Continental endogenous regimes / V.V. Beloussov ; transl. from the Russian by V. Agranat and Yu. Prizov

Tác giả : V.V. Beloussov ; transl. from the Russian by V. Agranat and Yu. Prizov

Nhà xuất bản : Mir

Năm xuất bản : 1981

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : 295 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Địa động lực học. 2. Lục địa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 785/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 786/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top