loading

Luận án, luận văn

Khai thác vật liệu khởi đầu cho công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu / Phạm Thị Kim Vàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang, Lương Minh Châu

Tác giả : Phạm Thị Kim Vàng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang, Lương Minh Châu

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : [25] tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 633.1897

Chủ đề : 1. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Tóm tắt. 2. Lúa -- Giống -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26173
Đang xử lý kỹ thuật
Top