loading

Luận án, luận văn

Văn hóa ứng xử của người phụ nữ Việt miền Tây Nam bộ trong quan hệ gia đình và xã hội (trường hợp tỉnh Tiền Giang) / Lưu Công Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Mai Mỹ Duyên

Tác giả : Lưu Công Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Mai Mỹ Duyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [25] tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.4095977

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phụ nữ trong giao tiếp -- Việt Nam -- Tây Nam Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phụ nữ -- Việt Nam -- Tây Nam Việt Nam -- Điều kiện xã hội -- Tóm tắt. 4. Phụ nữ -- Việt Nam -- Tây Nam Việt Nam -- Gia đình -- Tóm tắt. 5. Phụ nữ -- Việt Nam -- Tây Nam Việt Nam -- Ứng xử -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26171
Đang xử lý kỹ thuật
Top