loading

Luận án, luận văn

Chính sách của Mĩ đối với Việt Nam Cộng hòa dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower (1955-1961) / Nguyễn Vũ Thu Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Dung

Tác giả : Nguyễn Vũ Thu Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Dung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [25] tr. ; 21 cm

Số phân loại : 327.730597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26168
Đang xử lý kỹ thuật
Top