loading

Sách, tuyển tập

Những ngày cách ly : tiểu thuyết / Bùi Quang Thắng

Tác giả : Bùi Quang Thắng

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045847121

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 504/2021
(VH 3932/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 505/2021
(VH 3932/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 925/2022
(VH 3932/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 926/2022
(VH 3932/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top