loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính cách văn hóa Đức / Nguyễn Thị Bích Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Thêm

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Phượng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Thêm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 174, 97, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.0943

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Đức. 3. Văn hóa. 4. Đức -- Văn minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26163
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26164 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top