loading

Luận án, luận văn

Tóm tắt đoạn văn bản tiếng Việt dựa trên cách tiếp cận tạo sinh / Trần Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Phạm Hữu Đức

Tác giả : Trần Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Phạm Hữu Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 33 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 495.9220285

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phân tích diễn ngôn -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 3. Tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt. 4. Tiếng Việt -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 5. Xử lý văn bản (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26162
Đang xử lý kỹ thuật
Top