loading

Luận án, luận văn

Thống kê Bayes và ứng dụng trong tài chính / Lê Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Thanh Bình

Tác giả : Lê Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Thanh Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26, iii tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 332.01519542

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lý thuyết quyết định thống kê Bayes -- Tóm tắt. 3. Tài chính -- Phương pháp thống kê -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26159
Đang xử lý kỹ thuật
Top