loading

Luận án, luận văn

Tính dung hợp trong Bửu Sơn Kỳ Hương ở vùng Tây Nam bộ / Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Tác giả : Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. 21 cm

Số phân loại : 294.309597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phật giáo Hòa Hảo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26153
Đang xử lý kỹ thuật
Top