loading

Luận án, luận văn

Miếu và hội quán của người Hoa ở Việt Nam (từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX) / Đào Vĩnh Hợp ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Hoàng Anh Tuấn

Tác giả : Đào Vĩnh Hợp ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Hoàng Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [26] tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.859009597

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Hội quán -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Miếu -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Người Hoa -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26147
Đang xử lý kỹ thuật
Top