loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Miếu và hội quán của người Hoa ở Việt Nam (từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX) / Đào Vĩnh Hợp ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Hoàng Anh Tuấn

Tác giả : Đào Vĩnh Hợp ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Hoàng Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 211, [200] tờ : tranh ảnh, bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.895009597

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam. 2. Hội quán -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Miếu -- Việt Nam. 5. Người Hoa -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26145
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26146 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top