loading

Luận án, luận văn

Biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận (1975 - 2015) / Lý Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên

Tác giả : Lý Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.8959

Chủ đề : 1. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Điều kiện kinh tế -- Tóm tắt. 2. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Điều kiện xã hội -- Tóm tắt. 3. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Văn minh -- Tóm tắt. 4. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Điều kiện kinh tế -- Tóm tắt. 5. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Điều kiện xã hội -- Tóm tắt. 6. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Văn minh -- Tóm tắt. 7. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 8. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26144
Đang xử lý kỹ thuật
Top