loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận (1975 - 2015) / Lý Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên

Tác giả : Lý Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 250, [43] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 2 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.8959

Chủ đề : 1. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Điều kiện kinh tế. 2. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Điều kiện xã hội. 3. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Bình Thuận -- Văn minh. 4. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Điều kiện kinh tế. 5. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Điều kiện xã hội. 6. Chăm (Dân tộc Đông Nam Á) -- Việt Nam -- Ninh Thuận -- Văn minh. 7. Dân tộc học -- Việt Nam. 8. Luận án -- Việt Nam. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26142
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26143 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26186 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top