loading

Sách, tuyển tập

Top 10 Bắc Kinh / Andrew Humphreys ; Nguyễn Thị Hải dịch

Tác giả : Andrew Humphreys ; Nguyễn Thị Hải dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tr. : minh họa màu ; 19 cm + kèm 1 bản đồ rời

ISBN : 9786048877620

Số phân loại : 915.1156

Chủ đề : 1. Danh thắng -- Trung Quốc -- Bắc Kinh. 2. Di tích lịch sử -- Trung Quốc -- Bắc Kinh. 3. Hành trình và du lịch. 4. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Địa lý. 5. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Lịch sử. 7. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1105/2020
(12728/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1106/2020
(12728/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top