loading

Sách, tuyển tập

Top 10 Paris / Mike Gerrard, Donna Dailey ; Lê Hằng dịch

Tác giả : Mike Gerrard, Donna Dailey ; Lê Hằng dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 192 tr. : minh họa màu ; 19 cm + kèm 1 bản đồ rời

ISBN : 9786048874834

Số phân loại : 914.4361

Chủ đề : 1. Danh thắng -- Pháp -- Paris. 2. Di tích lịch sử -- Pháp -- Paris. 3. Hành trình và du lịch. 4. Paris (Pháp) -- Địa lý. 5. Paris (Pháp) -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. Paris (Pháp) -- Lịch sử. 7. Paris (Pháp) -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1103/2020
(12701/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1104/2020
(12701/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top