loading

Sách, tuyển tập

Top 10 Singapore / Jennifer Eveland, Susy Atkinson ; Thanh Loan dịch

Tác giả : Jennifer Eveland, Susy Atkinson ; Thanh Loan dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tr. : minh họa màu ; 19 cm + kèm 1 bản đồ rời

ISBN : 9786048873325

Số phân loại : 915.957

Chủ đề : 1. Danh thắng -- Singapore. 2. Di tích lịch sử -- Singapore. 3. Singapore -- Địa lý. 4. Singapore -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. Singapore -- Lịch sử. 6. Singapore -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1101/2020
(12771/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1102/2020
(12771/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top