loading

Sách, tuyển tập

Top 10 Berlin / Jürgen Scheunemann ; Thùy Diệu dịch

Tác giả : Jürgen Scheunemann ; Thùy Diệu dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 192 tr. : minh họa màu ; 19 cm + kèm 1 bản đồ rời

ISBN : 9786048876548

Số phân loại : 914.3155

Chủ đề : 1. Danh thắng -- Đức -- Berlin. 2. Di tích lịch sử -- Đức -- Berlin. 3. Hành trình và du lịch. 4. Berin (Đức) -- Địa lý. 5. Berlin (Đức) -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. Berlin (Đức) -- Lịch sử. 7. Berlin (Đức) -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1099/2020
(12700/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1100/2020
(12700/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top