loading

Sách, tuyển tập

Bức chân dung người đàn bà lạ : tiểu thuyết / Chu Lai

Tác giả : Chu Lai

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội ; T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 279 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045158296

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4137/2020
(VH 3967/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4138/2020
(VH 3967/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4139/2020
(VH 3967/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top