loading

Sách, tuyển tập

Chuyện của những người thợ mỏ : tập truyện ngắn và vừa / Vũ Ngọc Thảo

Tác giả : Vũ Ngọc Thảo

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 347 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049867019

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Thợ mỏ than -- Tiểu thuyết. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3968/2020
(VH 5379/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3969/2020
(VH 5379/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top