loading

Sách, tuyển tập

Khả năng thích ứng của người lao động trước xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4 / Nguyễn Mạnh Thắng chủ biên

Tác giả : Nguyễn Mạnh Thắng chủ biên

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 250 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786049865954

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. Công nghiệp -- Việt Nam. 2. Người lao động -- Việt Nam. 3. Nguồn nhân lực -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3966/2020
(3927/1)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3967/2020
(3903)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top