loading

Sách, tuyển tập

The Complete plays of Aristophanos / and with an introd. by Moses Kadas

Tác giả : and with an introd. by Moses Kadas

Nhà xuất bản : Bantam books

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : 501 tr. ; 16 cm

Số phân loại : 882

Chủ đề : 1. Kịch Hy Lạp. 2. Văn học Hy Lạp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 254/87
(K10.15_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top