loading

Sách, tuyển tập

Comment acquiert - on un métier en U.R.S.S. ? / Anatoli Baranov

Tác giả : Anatoli Baranov

Nhà xuất bản : APN

Năm xuất bản : 1900

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : 69 tr. : 16 tờ tranh ảnh ; 17 cm

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Việc làm -- Liên Xô.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 3181
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top