loading

Nourishing language development in early childhood / Alice Sterling Honig

Tác giả : Alice Sterling Honig

Nhà xuất bản : Davidson films

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : San Luis Obispo, CA

Mô tả vật lý : 1 CD ; 4 3/4 in

Số phân loại : 401.93

Chủ đề : 1. Giáo dục mầm non. 2. Tiếp thu ngôn ngữ. 3. Trẻ em -- Ngôn ngữ -- Nghiên cứu. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2 BH 1247
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 BH 1248
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top