loading

Sách, tuyển tập

Chômages - La jeunesse accuse : : états généraux des comités CGT de jeunes sans emploi, Paris, le 11 Mars 1976. Intervention de clôture de Georges Séguy

Nhà xuất bản : Ed. Sociales

Năm xuất bản : 1976

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 159 tr. : 4 tờ tranh ảnh ; 18 cm

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Thanh niên -- Việc làm -- Pháp. 2. Việc làm. 3. Việc làm -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 LN 2148 (K)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top