loading

Sách, tuyển tập

Modern physics / Hans C. Ohanian

Tác giả : Hans C. Ohanian

Nhà xuất bản : Prentice-Hall Intern.

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : xii, 543 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Vật lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 841/2001
(K09.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top