loading

Sách, tuyển tập

La Bonne cuisine chez soi / G. Weinstock-Noel

Tác giả : G. Weinstock-Noel

Nhà xuất bản : Fernand Nathan

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 319 tr. : hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 641.5944

Chủ đề : 1. Nấu ăn. 2. Nấu ăn kiểu Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 84/2001
(K10.12_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top