loading

Sách, tuyển tập

Casablanca : 27 Nov. 1942 - 13 Sept. 1943 / L'Herminier

Tác giả : L'Herminier

Nhà xuất bản : France-Empire

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 515 tr. : bản đồ, 8 tờ tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 359.9383

Chủ đề : 1. L'Herminier, Jean, 1902-1953. 2. Tàu ngầm -- Pháp. 3. Thuyền trưởng tàu ngầm -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 493/87
(K10.15_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top