loading

Sách, tuyển tập

Từ điển xã hội học / Nguyễn Khắc Viện chủ biên

Tác giả : Nguyễn Khắc Viện chủ biên

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 422 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 301.03

Chủ đề : 1. Xã hội học -- Từ điển. 2. Từ điển khoa học xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1942/95
(K07.16_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top