loading

Sách, tuyển tập

Buridan, le héros de la tour de Nesle / Michel Zévaco

Tác giả : Michel Zévaco

Nhà xuất bản : Jules Tallandier

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 510 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 843.8

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 387/87
(K10.15_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top