loading

Sách, tuyển tập

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. T.2, Đi như một dòng sông / Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; Chân Hội Nghiêm ... [và nh.ng. khác] chuyển ngữ ; Jon Kabat Zinn viết lời tựa

Tác giả : Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; Chân Hội Nghiêm ... [và nh.ng. khác] chuyển ngữ ; Jon Kabat Zinn viết lời tựa

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 212 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045533598

Số phân loại : 371.102

Chủ đề : 1. Chánh niệm (Tâm lý học). 2. Giảng dạy. 3. Phật giáo và giáo dục.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức; giúp các thầy cô giáo sáng tạo, yêu nghề, tin tưởng những trải nghiệm trong nội tâm và học cách làm chủ môi trường bên trong; hướng dẫn thực tập cho giáo viên, cũng như có thể đưa nó vào lớp học để giúp học sinh phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, biết cách chăm sóc cảm xúc và có niềm vui trong khi học

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4663/2021
(5663)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top