loading

Sách, tuyển tập

At Bertram's hotel / Agatha Christie

Tác giả : Agatha Christie

Nhà xuất bản : Dodd, Mead

Năm xuất bản : 1966

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 272 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 823.912

Chủ đề : 1. Marple, Jane (Nhân vật hư cấu) -- Tiểu thuyết. 2. Nữ thám tử -- England -- Tiểu thuyết. 3. Tiểu thuyết Anh -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Anh -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 355/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top