loading

Sách, tuyển tập

Lên cao thấy trời thấp thật : tập truyện / Du An

Tác giả : Du An

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 490 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049771811

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3895/2020
(VH 3985/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3896/2020
(VH 3985/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top