loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Phạm Cao Tố ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Tiến Dũng, Trần Anh Minh

Tác giả : Phạm Cao Tố ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Tiến Dũng, Trần Anh Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [272] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.47910959777

Chủ đề : 1. Du lịch -- Nhân lực -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngành du lịch -- Nhân lực -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 4. Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26123
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26124 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top