loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển một số phương pháp nhận diện và phân tích rủi ro theo hướng tiếp cận gom cụm mờ / Đoàn Huấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thuân, Hồ Bảo Quốc

Tác giả : Đoàn Huấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thuân, Hồ Bảo Quốc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 123, [54] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.15505

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quản lý cơ sở dữ liệu. 3. Quản lý rủi ro -- Cơ sở dữ liệu. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26120
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26121 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top